Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014

Τροπολογία για τις άδειες των ΠΠΥ

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 99 τροποποιειται ως εξής: Για τον χρόνο εργασίας και τις άδειες των ΠΠΥ εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους πυροσβέστες σύμφωνα με την σχέση εργασίας τους η οποία από ρέει από τον ΚΕΥΠΣ.

ΥΓ. Έχει δίκιο ο φίλος μου ο Καπουκης,  ο διαχειριστής.
ΥΓ2. Ντρουλα δεν παίζεσαι. ...είσαι καλή στις αντιγραφές