Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015

Ερώτηση της ΕΠΠΥΕ για το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για Καθήκοντα Π.Π.Υ.

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 390

Λάρισα, 30 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΡΟΣ :1.  Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αξιότιμο κ. Παπαγεωργίου

ΚΟΙΝ: 1.  Αν. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Τόσκα Νικόλαο
2.  Διευθυντή  Αν. Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησηςκ. Μαστρογίαννη Βασίλειο.

ΘΕΜΑ : «Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για Καθήκοντα  Π.Π.Υ.»

Αξιότιμε Αρχηγέ,πριν τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές είχαμε πληροφορηθεί από τον τότε Γεν. Γραμματέα κ. Μαυρόπουλο για τη σύνταξη ενός Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με το καθηκοντολόγιο των Π.Π.Υ. αναφέροντάς μας μάλιστα το περιεχόμενο αυτού. Προσφάτως δε, ήρθε σε γνώση μας, ότι λίγες ημέρες πριν τις τελευταίες εκλογές,απεστάλη από εσάς προς τον τότε Αν. Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης ένα σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για το καθηκοντολόγιο των Π.Π.Υ., το οποίο όμως δεν έχει καμία σχέση με αυτό που μας είχε αναφέρει σε προγενέστερο χρόνο ο τότε Γεν. Γραμματέας κ. Μαυρόπουλος.
Παρακαλούμε, όπως μας ενημερώσετε,ώστε να λάβουμε γνώση, αν ισχύουν οι πληροφορίες που έχουμε για το περιεχόμενο του τελευταίου σχεδίου του Προεδρικού Διατάγματος και συγκεκριμένα εάν:

α) Αναφέρεται σε αυτό ξεκάθαρα και με σαφήνεια πως οι Π.Π.Υ. θα ασκούν καθήκοντα ίδια με αυτά του μόνιμου Πυροσβέστη ή θα είναι αυτά τα καθήκοντα που ήδη έχει ή και με κάποια άλλα καθήκοντα επιπλέον;
β) Αναφέρεται σε αυτό ότι και ο Π.Π.Υ Γενικών Καθηκόντων θα είναι όπως και ο μόνιμος Πυροσβέστης Γενικών Καθηκόντων ή χρησιμοποιούνται λέξεις που στο παρελθόν έχουν προβληματίσει,όπως«αντίστοιχα»,«ανάλογα» κ.τ.λ.;
γ) Είναι αληθές ότι αναφέρεται σε αυτό ότι θα πρέπει οι Π.Π.Υ. να λάβουν επιπλέον εκπαίδευση κατάλληλη και επαρκή; Και εάν αυτό είναι αληθές, τότε ποια είναι εκείνα τα μαθήματα εκπαίδευσης των μονίμων Πυροσβεστών που οι Π.Π.Υ. δεν έχουν διδαχτεί και εξεταστεί με επιτυχία, και ποιος είναι ο τόπος, ο χρόνος και η διάρκεια εκπαίδευσης των Π.Π.Υ.;
δ) Είναι αληθές ότι αναφέρεται σε αυτό πως θα υπάρχουν κριτήρια καθώς και αξιολόγηση των Π.Π.Υ. και, εάν ναι, ποια θα είναι αυτά τα κριτήρια και πως θα γίνει η αξιολόγηση ;

Αξιότιμε Αρχηγέ, στους δύσκολους καιρούς που περνά η πατρίδα μας και ο ελληνικός λαός, εμείς οι Π.Π.Υ μέχρι σήμερα έχουμε ανταποκριθεί θετικά στο να αναλάβουμε και επιπλέον βάρος από αυτό που με βάσει το νόμο μας αναλογεί, παρόλο που είμαστε εργαζόμενοι των 700,00 ευρώ (οι ποιο χαμηλόμισθοι ένστολοι στην Ελληνική Επικράτεια). Σας αναφέρουμε όμως ότι δεν διατιθέμεθα να ανταποκριθούμε θετικά στο περιεχόμενο του ως άνω Π.Δ/τος, εάν αυτό είναι αληθές. Και τούτο διότι, όπως γνωρίζετε, πριν τρία (3) χρόνια λάβαμε εκπαίδευση, η οποία δεν ήταν όμοια ή αντίστοιχη με το μόνιμο προσωπικό, αλλά εντελώς ίδια, μετά το πέρας της οποίας και αξιολογηθήκαμε. Είμαστε οι πιο πρόσφατοι εκπαιδευμένοι υπάλληλοι του Σώματος και λόγω της αρτιότητας που είχε η εκπαίδευση μας, ο νομοθέτης, και η Ελληνική Βουλή που υπερψήφισε το άρθρο 15 του Ν.3938/2011,δίνει το δικαίωμα και τη δυνατότητα σε τουλάχιστον 2.300 Πενταετείς Πυροσβέστες να μονιμοποιηθούν στο τέλος της πενταετούς θητείας τους έχοντας θέσει ως μοναδικά κριτήρια το όριο της ηλικίας και τις γραμματικές γνώσεις (δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Γνωρίζετε δε πολύ καλά ότι πολλοί από εμάς τους Π.Π.Υ. υπηρετούμε στο Πυροσβεστικό Σώμα τουλάχιστο επί 25ετίας, έχουμε κάνει εκπαιδεύσεις επί εκπαιδεύσεων, έχουμε συμμετοχή σε πάσης φύσεως συμβάντα, στα οποία και αντεπεξήλθαμε στον ίδιο βαθμό, όπως και οι μόνιμοι πυροσβέστες, θρηνώντας και εμείς  όπως και οι μόνιμοι πυροσβέστες, συναδέλφους μας και το μόνο που  ζητάμε είναι τουλάχιστον ίση μεταχείριση.


Επειδή θεωρούμε και εκτιμούμε ότι είναι υποχρέωσή μας και καθήκον μας να θέσουμε υπόψη σας τα ανωτέρω, για την αποκατάσταση της αλήθειας και της πραγματικότητας προς κάθε πλευρά, παρακαλούμε, για την έγγραφη ενημέρωσή μας επί των όσων ανωτέρω θέτουμε υπόψη σας.

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

<< Συγχαρητήρια Επιστολή της ΕΠΠΥΕ >>

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 389

Λάρισα,  29  Σεπτεμβρίου  2015

  
Προς : Διευθυντή  Αν. Υπουργού Προστασίας του  Πολίτη κ. Μαστρογιάννη Βασίλειο


Θέμα : << Συγχαρητήρια Επιστολή >>

Κύριε Διευθυντά  η Ένωση Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης σας εύχεται κάθε επιτυχία για την συνέχιση του έργου σας στο Υπουργείο μας .
Η Ένωση μας εκπροσωπεί τέσσερις χιλιάδες ( 4.000 ) Πενταετείς Πυροσβέστες οι οποίοι εργάζονται εδώ και δεκαπέντε  (15) τουλάχιστο χρόνια στην πρώτη γραμμή του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά παρόλα αυτά  βρίσκονται σε εργασιακή ομηρία και ανασφάλεια για αυτούς και τις οικογένειες τους.
Παρακαλούμε όταν θα είστε έτοιμος να μας δεχτείτε, άμεσα ώστε να σας ενημερώσουμε εκ νέου για τα προβλήματα μας καθώς και κάποια που προέκυψαν από το σχέδιο Π.Δ. καθηκόντων των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και να βρούμε την καλύτερη λύση σε αυτά.


                                                                Για το Δ.Σ.

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
         Καστανίδης   Γεώργιος                                                           Πυργιώτης  Απόστολος

            Τηλ.6948087676                                                                      Τηλ.6973774868

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

" Επιστολή της ΕΠΠΥΕ στον Αν. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο Τόσκα"

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 386


Λάρισα,    24   Σεπτεμβρίου     2015   


Προς : Αξιότιμο Αν. Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη κ. Νικόλαο Τόσκα


Αξιότιμε Υπουργέ η Ένωση Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης σας εύχεται κάθε επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα . 
Η Ένωση μας εκπροσωπεί τέσσερις χιλιάδες ( 4.000 ) Πενταετείς Πυροσβέστες οι οποίοι εργάζονται εδώ και δεκαπέντε  (15) τουλάχιστο χρόνια στην πρώτη γραμμή του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά παρόλα αυτά αυτά βρίσκονται σε εργασιακή ομηρία και ανασφάλεια για αυτούς και τις οικογένειες τους.
Παρακαλούμε όταν θα είστε έτοιμος να μας δεχτείτε, ώστε να σας ενημερώσουμε για τα προβλήματα μας και να βρούμε την καλύτερη λύση σε αυτά.


                                                                Για το Δ.Σ.

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
         Καστανίδης   Γεώργιος                                                           Πυργιώτης  Απόστολος
            Τηλ.6948087676                                                                      Τηλ.6973774868

Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2015

Ενημέρωση Πενταετών από την ΕΠΠΥΕΛάρισα 19 Σεπτεμβρίου 2015Θέμα: Ενημέρωση Πενταετών 
Συνάδελφοι η Ένωσή  μας  είχε συναντήσεις με όλα τα πολιτικά κόμματα αναλύοντας τις θέσεις μας και τονίζοντας πως οι Πενταετείς Πυροσβέστες, οι οποίοι είναι Ένστολο Προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και φέρουν τον βαθμό του Πυροσβέστη. Είναι Δημοσίου Δικαίου και καταλαμβάνουν 4000 οργανικές θέσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα. Τα τονίσαμε αυτά για  να φρεσκάρουμε την μνήμη κάποιων, γιατί δείχνουν να τα αγνοούν και να παρουσιάζουν συμπτώματα αλτσχαιμερ.

Αναφέραμε την πορεία μας , που αρχίζει το 1985 ως δασοπυροσβέστες στην δασική υπηρεσία ,συνεχίζεται το 1998 πάλι ως δασοπυροσβέστες στο Πυροσβεστικό Σώμα  και από το 2012 , μετά από διαγωνισμό ως Πενταετείς Πυροσβέστες μέχρι και σήμερα. Στα 30 χρόνια της πορείας μας έχουμε  δεκάδες  νεκρούς  και εκατοντάδες τραυματίες .Έχουμε υποστεί άπειρες εξετάσεις, διαγωνισμούς και εκπαιδεύσεις ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙΤΑΙ  Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΩΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ.
Αυτό που ζητάμε είναι να σταματήσει επιτέλους αυτός ο εμπαιγμός και η αμφισβήτηση και να αντιμετωπιστούμε πλέον ως Πυροσβέστες, όπως και είμαστε.

Ζητήσαμε:

1ον Να ενταχθούν στο μόνιμο προσωπικό οι πυροσβέστες που πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν.3938/2011 άρθρο 15 παράγραφος 7 και 8.
2ον Άμεση κατάθεση στην Βουλή τροπολογίας που να αντικαθιστά τις οργανικές θέσεις σε προσωποπαγείς μέχρι συνταξιοδότησης για τους υπόλοιπους 1700 Πενταετείς Πυροσβέστες και την υπαγωγή τους στο ειδικό μισθολόγιο των Ένστολων του Πυροσβεστικού Σώματος.
Δηλώσαμε  ότι δεν θα αποδεχθούμε τίποτα λιγότερο από τον νόμο 3938/2011 άρθρο 15.
Τέλος τονίσαμε σε όλους αλλά και στην διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πως στους 7 αυτούς μήνες έγιναν προσπάθειες για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τα παραπάνω αλλά όπως αποδείχθηκε δυστυχώς στο τέλος, κάποιοι λειτούργησαν ως ΔΟΥΡΕΙΟΙ ΙΠΠΟΙ  για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Προσπάθησαν και κατάφεραν να τρενάρουν αυτή την προσπάθεια, όπως για παράδειγμα το καθηκοντολόγιο.
Καλούμε όλους τους Συναδέλφους να συστρατευτούν, να σταματήσουν να είναι αδιάφοροι και να αναλογιστούν πως αυτή η Κυβέρνηση που θα πρόκυψη στις 20 του Σεπτέμβρη θα είναι αυτή που θα καθορίσει την σωστή και δίκαιη μετάβαση των 4.000 Π.Π.Υ. στην μονιμοποίηση και ομογενοποίηση με το Πυροσβεστικό Προσωπικό.
Δεν θα μας σώσει ούτε η Πολιτική Ηγεσία ούτε η φυσική αλλά ούτε και οι γνωστοί άγνωστοι φωστήρες του Σώματος που ξέρουν καλύτερα από εμάς το καλό μας. Μόνοι μας πρέπει να βρούμε την άκρη με την συμμετοχή όλων σας.
Στον προγραμματισμό της Ένωσης μας πλέον θα ενταχτούν και διαμαρτυρίες και Συλλαλητήρια γιατί για μια ακόμα φορά αποδεικνύεται πως  το κατέβασμα στον δρόμο είναι αυτό που θα φέρει αποτέλεσμα και όχι η καρέκλα και ο καναπές.

Άλλες ευκαιρίες δεν θα μας δοθούν.
Χρόνος για λάθη δεν υπάρχει.

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

Τμήμα ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ του ΣΥΡΙΖΑ 'ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ'

Τμήμα ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 


ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας


1. Εκσυχρονισμός του Π.Σ με μέσα και υλικά
2. Κατάργηση του νόμου 4249/2014 περί αναδιάρθρωσης- εκσυγχρονισμού του Π.Σ, με κατάθεση στη Βουλή νέου Νομοσχεδίου, μετά από ουσιαστική διαβούλευση.
3. Αναβάθμιση- Ανωτατοποίηση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και δημιουργία Εθνικής σχολής Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με τα Ευρωπαικά πρότυπα.
4. Νέο θεσμικό πλαίσιο, για την έκδοση Π.Δ όπου η πρόσληψη των μονίμων Πυροσβεστών απο το 2016 θα πραγματοποιείται σε ετήσια, συνεχή και σταθερή βάση με το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων.
5. Αναβάθμιση σε όλα τα επίπεδα, της Γ.Γ.Π.Π ως Σχεδιαστικού – Συντονιστικού- επιχειρησιακού βραχίονα του ΠΣ. και ενσωμάτωσής του στο φυσικό του χώρο, αυτό της πολιτικής προστασίας μέσω της υπαγωγής του στην κεντρική διακυβέρνηση της χώρας.
Ενίσχυση φορέων πού ασχολούνται με την Πρόληψη σε Προσωπικό Υλικά και μέσα, καλύπτοντας πλήρως το τρίπτυχο «Πρόληψη - - Έγκαιρη Επέμβαση — Καταστολή»
6. Επανακαθορισμός του ρόλου και ανασχεδιασμός της δομής, οργάνωσης και λειτουργίας του Α.Π.Σ.
7. Αποκέντρωση των δομικών λειτουργιών των υπηρεσιών του Π.Σ
8. Επικαιροποίηση-αναδιάρθρωση του Π.Δ 305 για τις κρίσεις –προαγωγές των Αξιωματικών του Π.Σ -σύνταξη νέου βαθμολογίου αποκλειστικά για τους κατώτερους.
-Η επιλογή του Αρχηγού να γίνεται από διακομματική επιτροπή.
- Τη κατάργηση της θέσης του ενός από τους δύο Υπαρχηγούς, με ταυτόχρονη αντικατάστασή του από δύο Επιθεωρητές.
- Κριτήρια –μοριοδότηση σε τρία επίπεδα Ανώτατο – Ανώτερο – Κατώτερο για τις κρίσεις-προαγωγές των αξιωματικών του Π.Σ
- Άμεση σύνταξη και ψήφιση θεσμικού πλαισίου για Εξειδίκευση ( επέκταση των κατηγοριών Αξιωματικών Ειδικών καθηκόντων).
9.Κατάρτηση νέου Οργανογράμματος και Επικαιροποίηση του Π.Δ 170 για τις μεταθέσεις των πυροσβεστικών Υπαλλήλων.
10. Ομογενοποίηση Προσωπικού με την ένταξη των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης στο Μόνιμο Πυροσβεστικό Προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος
Ø Απορρόφηση των επιλαχόντων επιτυχόντων του διαγωνισμού Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης
Ø Ένταξη των συναδέλφων του 2009 στον πίνακα επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης
Ø Διατήρηση του θεσμού του Συμβασιούχου Πυροσβέστη και Χρονική επέκταση της σύμβασης των εποχικών υπαλλήλων.
Άμεση υπογραφή του Καθηκοντολογίου των Π.Π.Υ από τα αρμόδια Υπουργεία.

11. Άμεση έκδοση Π.Δ για την υγεία και ασφάλεια του Πυροσβεστικού προσωπικού

Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2015

«ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ Ε.Π.Π.Υ.Ε. ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ Δ.Ε.Θ.»
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 377

Λάρισα 5 Σεπτεμβρίου 2015ΠΡΟΣ:   1.ΠΕΝΤΑΕΤΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ
              2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 
 

Θέμα: «ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ Ε.Π.Π.Υ.Ε. ΣΤΟ  ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ  Δ.Ε.Θ. »

Συνάδελφοι πραγματοποιήθηκε το συλλαλητήριο ένστολων στις 5 Σεπτεμβρίου 2015 στον Λευκό Πύργο Θεσσαλονίκης .
Η συμμετοχή σε όλες τις κατηγορίες ένστολων ήταν μικρότερη από τις προηγούμενες φορές ήταν με πολιτική περιβολή μετά από απόφαση των σωματείων, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν είχε την συμμετοχή που θα έπρεπε τούτη την δύσκολη περίοδο.
Η συγκέντρωση ξεκίνησε τις 5 το απόγευμα και ολοκληρώθηκε στις 7 μ.μ. όπου και ξεκίνησαν οι ομιλίες των προέδρων των Ενώσεων.

Το σύνθημα μας είναι ότι πρέπει επιτέλους να σταματήσει ο εμπαιγμός και η απαξίωση που βιώνουμε καθημερινά στο πετσί μας και να δοθούν επιτέλους άμεσες λύσεις στα προβλήματα μας.  

Εμείς συνάδελφοι δεν σταματούμε εδώ συνεχίζουμε τον αγώνα μας για να δοθεί λύση και για τους 4000 πενταετής πυροσβέστες.
Κάποιοι δεν το θέλουν αυτό και μποϊκοτάρουν την προσπάθεια μας με οποιονδήποτε τρόπο, το μόνο που λέμε σ΄ αυτούς που τους ακολουθούν είναι  ξυπνήστε πριν είναι αργά. 


Τέλος θα θέλαμε  να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους που συμμετείχαν στο συλλαλητήριο.

Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2015

Παραιτήθηκε ο Γ.Γ.Πολιτικής Προστασίας Τάσος Μαυρόπουλος


Ο κ.Τάσος Μαυρόπουλος δήλωσε:


Η παραίτησή μου από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας δεν έγινε μετά από ώριμη σκέψη και προβληματισμό αν θέλετε. Ήταν απόφαση από τις 12 Ιούλη, με την υπογραφή αυτής της συμφωνίας που έκανε η ελληνική κυβέρνηση. Η θέση όμως, η υπευθυνότητα που είχα από τη θέση αυτή και εν μέσω αντιπυρικής περιόδου δεν επέτρεψε να υποβάλλω την παραίτησή μου νωρίτερα. Αυτή τη στιγμή συστρατεύομαι με τη ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ σε έναν αγώνα απέναντι στα μνημόνια, απέναντι στη νεοφιλελεύθερη πολιτική που ξεπουλάει τη χώρα μας, που ρίχνει το βιοτικό επίπεδο των πολιτών και που παραχωρεί, τους παραδίδει απροστάτευτους για εκμετάλλευση. Η αντίληψη του Μνημονίου ότι ο νεοφιλελευθερισμός είναι μονόδρομος, ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή, η αντίληψη ότι μπορούν τα εξωθεσμικά κέντρα σε Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκοσμίως να είναι πάνω από τη λαϊκή βούληση και από τους αντιπροσώπους του λαού δεν μπορεί και δεν πρέπει να περάσει. Αυτή η πολιτική πρέπει να ηττηθεί. Καταλαβαίνω τη σκέψη των συντρόφων μέχρι σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ να επιλέξουν, γιατί δεν είναι και εύκολες οι στιγμές, αλλά ο καθένας πρέπει να πάρει θέση, να μην αποστρατευτεί μπροστά σε αυτή τη μεγάλη πρόκληση και αυτές οι πολιτικές οι μνημονιακές, οι εφαρμοστικοί νόμοι δεν πρέπει να περάσουν. Κάθε μέρα που χάνεται είναι σε βάρος του λαού. Αυτή η πολιτική η μνημονιακή, η βάρβαρη αντιλαϊκή, νεοφιλελεύθερη πολιτική μπορεί και πρέπει να ηττηθεί με ένα ολοκληρωμένο, επεξεργασμένο σχέδιο και ένα λαό αποφασισμένο να την ανατρέψει. Νομίζω ότι η προσπάθεια της ΛΑΪΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ θα στεφτεί με επιτυχία.

Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015

Απόδοση επιδόματος οδηγού και στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης


Ερώτηση

ΠΡΟΣ: Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Ν. Βούτση
ΘΕΜΑ: Απόδοση επιδόματος οδηγού και στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης

Αθήνα, 26/08/2015

Κύριε υπουργέ,
με το ΦΕΚ 26/Γ /23-1-2012 έγιναν προσλήψεις 4.000 πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης εκ των οποίων πολλοί με την ειδικότητα του οδηγού. Στις 24-2-2012 εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. με αριθμό οικ. 2/16519/0022 (ΦΕΚ Β΄ 465/24.2.2012) «Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011», σύμφωνα με την οποία στην πρώτη (Α΄) κατηγορία περιλαμβάνεται η ειδικότητα των «οδηγών φορτηγών και βαρέων φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων και των χειριστών μηχανημάτων έργου», στην οποία εντάσσονται τα περισσότερα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Το ως άνω επίδομα οδηγού ανέρχεται σε 150 ευρώ αλλά δεν αποδίδεται στους οδηγούς ΠΠΥ παρόλο που το δικαιούνται κατά παράβαση της νομοθεσίας.
Με βάση τα παραπάνω, ερωτάσθε, κύριε υπουργέ:
  1. Ποιος είναι ο λόγος που το συγκεκριμένο επίδομα δεν αποδίδεται στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης με την ειδικότητα του οδηγού;
  2. Προτίθεστε να αποκαταστήσετε άμεσα αυτή την αδικία και πότε;


Σάββατο, 22 Αυγούστου 2015

'ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΠΥΕ΄

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 365


Λάρισα,  22  Αυγούστου  2015   


ΘΕΜΑ :  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 


Συνάδελφοι η Ένωσή μας προκειμένου να προλάβουμε τα στενά όρια των εκλογών και να αποκομίσει ο κλάδος μας ότι είναι δυνατό έστω και την τελευταία στιγμή, πραγματοποίησε επισκέψεις και συναντήσεις στις 20 & 21 Αυγούστου με την Φυσική και Πολιτική Ηγεσία. Πραγματοποιηθήκαν συναντήσεις με τον Διευθυντή του Υπουργού κ. Μαστρογιάννη Βασίλειο, τον Γεν. Γραμματέα Πολ. Προστασίας κ. Μαυρόπουλο Τάσο, την κ. Ξουλίδου Σταυρούλα Τομεάρχη Σωμάτων Ασφαλείας ΑΝΕΛ, τον Αρχηγό Π.Σ., τους Δυο Υπαρχηγούς του Π.Σ., καθώς και τον Επιτελάρχη του Π.Σ.
Αποτέλεσμα των παραπάνω συναντήσεων ήταν η υπογραφή από το Α.Π.Σ. την πρώτη ημέρα και υπογραφή την δεύτερη ημέρα από το Υπουργείο σχετικού Π.Δ. που εναρμονίζει τα καθήκοντα και τις άδειες των Πενταετών με αυτά των Μονίμων.  Συγκεκριμένα από 1-3-2016 οι Π.Π.Υ. θα ασκούν τα καθήκοντα μέχρι του Βαθμού του Αρχιπυροσβέστη μη παραγωγικής σχολής . Στο διάστημα μετά το πέρας της αντιπυρικής περιόδου και  έως την 1-3-2016 θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση με το περισσότερο βάρος  στα αστικά συμβάντα και των 4.000 Πενταετών Πυροσβεστών. Έτσι με αυτόν τον τρόπο παίρνει σάρκα και οστά η παρ.5 του ν. 4249/2014 και με το σχετικό Π.Δ. άρετε και η αντίθεση που υπήρχε στην παρ. 3 του σχετικού νόμου. Σε περίπου 10 ημέρες αναμένεται να δημοσιευτεί και στο Φύλλο της Ελληνικής Κυβέρνησης.
Έγινε προσπάθεια για υπογραφή της σχετικής Κ.Υ.Α. για ένταξη στο μόνιμο προσωπικό όσων Πενταετών πληρούν τα κριτήρια αλλά παρόλο που όλοι ήταν θετικοί δεν θα πραγματοποιηθεί τώρα αλλά σε δεύτερο χρόνο και αφού αναλάβουμε τα νέα μας καθήκοντα. Όσον αφορά τις ειδικές άδειες π.χ. γονικές ή εγκυμοσύνης κ.τ.λ. πραγματοποιούνται άμεσα για το μόνιμο προσωπικό και σε δεύτερο βαθμό εφόσον βρεθούν τα απαραίτητα κονδύλια για όλους τους Πενταετείς. Πήραμε την δέσμευση ότι θα γίνει προσπάθεια ψήφισης του μεσοπρόθεσμου 2016 – 2019 για το Πυροσβεστικό Σώμα που περιλαμβάνει σε πρώτο χρόνο την μονιμοποίηση όσων πληρούν τα κριτήρια του 3938/2011 άρθρο 15 και σε δεύτερο χρόνο όλων των υπολοίπων ώστε να προλάβουμε την ψήφιση του προϋπολογισμού για το 2016.
Για τους επιλαχόντες Π.Π.Υ. μας πληροφόρησαν πως οι διαδικασίες τρέχουν σύμφωνα με τον νόμο που τις διέπει. Συγκεκριμένα μετά από τις διάφορες οχλήσεις που έχουν δεχθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών αλλά και σε συναφή Υπουργεία περί πλαστών εγγράφων, ο Υπεύθυνος του ΑΣΕΠ  ο οποίος και επιβλέπει  την διαδικασία θέλει όλα τα δικαιολογητικά να είναι ελεγμένα πριν τον διορισμό των Συναδέλφων ώστε να μην ξαναπαρουσιαστούν φαινόμενα του παρελθόντος με κακόβουλους << Συναδέλφους >> να απολύονται εν μέσω της Εκπαίδευσης τους. Πέρα όλων αυτών η εισαγωγή στην Πυροσβεστική Ακαδημία θα γίνει για όλους τους υποψηφίους Π.Π.Υ. την  ίδια ημερομηνία όπως και σας έχουμε ξαναπεί.

Συνάδελφοι όπως σας έχουμε επισημάνει πολλές φορές οι λύσεις δεν έρχονται από μόνες τους αλλά χρειάζονται και το ανάλογο σπρώξιμο από τους εκπροσώπους των εργαζομένων.  Πολλοί από εσάς ειδικά τα τελευταία δυο χρόνια έχετε αφεθεί στο να λιάζεστε κάτω από ξηλωμένες  ομπρέλες που δεν παρέχουν την κατάλληλη προστασία με αποτέλεσμα ο κλάδος μας να έχει χάσει την δυναμική που είχε στο παρελθόν. Σταματήστε να εκτίθεστε στο ήλιο ανεξέλεγκτα γιατί οι καιροί είναι πολύ δύσκολοι και δυναμώστε την ομπρέλα της Ένωσης μας ώστε οι 4.000 Πενταετείς Πυροσβέστες να αποκτήσουν ξανά ένα δυνατό δείκτη προστασίας στα δίκαια αιτήματα τους.
Επίσης καλούμε τους επιλαχόντες Συναδέλφους να οργανωθούν μεταξύ τους ( κατά το δυνατό στο σύνολο τους ) ώστε να υπάρχει συνεχή επαφή με την Ένωση μας προς αμοιβαία επίλυση των προβλημάτων.

Η Ένωση θα συνεχίσει τις επαφές με όλα τα πολιτικά κόμματα , την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία αλλά και τους Συναδελφικούς Συνδικαλιστικούς φορείς όπως και έκανε πάντα, ώστε η Φωνή του Πυροσβέστη Πενταετούς Υποχρέωσης να μπορεί να ακούγεται παντού.

ΕΙΣΤΕ Η ΦΩΝΗ ΜΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ !!!

Κυριακή, 9 Αυγούστου 2015

Επιστολή της ΕΠΠΥΕ προς την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Χαρά Καφαντάρη

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 360

Λάρισα,  6  Αυγούστου  2015  


ΠΡΟΣ     ΒΟΥΛΕΥΤΗ κ. ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ


ΘΕΜΑ : << Ερώτηση προς κ. Πανούση 5-8-2015 >>


Κυρία Καφαντάρη στις 5 Αυγούστου καταθέσατε στην Βουλή των Ελλήνων ερώτηση προς τον κ. Πανούση με θέμα << Εισαγωγή Πυροσβεστών με πανελλήνιες εξετάσεις και Πυροσβεστική Ακαδημία >> η οποία ως προς το πρώτο σκέλος της μας βρίσκει σύμφωνους.
Στο δεύτερο σκέλος της όμως αναφέρεστε σε δημιουργία διακομματικών επιτροπών για την ομογενοποίηση καθώς και για το εάν οι Πενταετείς Πυροσβέστες θα χρειαστεί να ξαναπεράσουν από Πυροσβεστική Ακαδημία για να ενταχτούν στο μόνιμο Προσωπικό .
Σας ζητούμε όπως αποσύρετε το δεύτερο σκέλος της ερώτηση σας γιατί ως γνώστης των χρόνιων προβλημάτων των Πενταετών Πυροσβεστών και των νόμων που τους διέπουν το συγκεκριμένο σκέλος μόνο σύγχυση μπορεί να προσφέρει στις τάξεις των Π.Π.Υ και τροφή για δυσμενή  σχόλια από  κάποιους .
Ως προς την εκπαίδευση των Π.Π.Υ. ο νόμος 3938/2011 άρθρο 15 είναι σαφέστατος . Οι Π.Π.Υ. έχουν εκπαιδευτεί  ως Πυροσβέστες και φέρουν και τον βαθμό του Πυροσβέστη . Μετά την ένταξη τους στο μόνιμο προσωπικό δεν χρειάζονται και νέα εκπαίδευση για το λόγο ότι την έχουν περάσει με επιτυχία γι΄ αυτό και ο νόμος 3938/2011 άρθρο 15 δεν προβλέπει κάτι τέτοιο .
Όσον αφορά τη σύσταση επιτροπών αυτό το έργο το βλέπουμε 20 χρόνια τώρα και δεν νομίζουμε ότι με τις επιτροπές θα λυθούν τα προβλήματα των Π.Π.Υ. Έχουμε ματώσει από επιτροπές. Πολιτική βούληση χρειάζεται και όχι επιτροπές.
Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε πως το τμήμα σωμάτων ασφαλείας του ΣΥΡΙΖΑ και ο υπεύθυνος συντονιστής για την πυροσβεστική Αναστάσιος Μανιάτης με ανακοίνωση του στο link που σας επισυνάπτουμε http://www.enstoloi.gr/2015/05/blog-post_77.html διευκρινίζει με σαφήνεια την εκπαίδευση των Π.Π.Υ.
Τέλος σας επισημαίνουμε πως ο σημερινός Υπουργός έχει εντάξει  την ομογενοποίηση των 4.000  Πενταετών στο μεσοπρόθεσμο 2016 – 2019 με ημερομηνία 22 Απριλίου 2015 το οποίο σαν Κυβερνητικός Βουλευτής οφείλατε να έχετε ενημερωθεί και να μας πείτε εάν συμφωνείτε ή όχι. Εμείς για τον πολιτικό χρόνο φοβούμαστε εάν αυτός υπάρχει.

Από μέρους μας ως εκπρόσωποι των 4.000 Π.Π.Υ. Πανελλαδικά γνωρίζοντας ότι είστε γνώστης και των νόμων που διέπουν τους Π.Π.Υ. αλλά και σύμμαχος μας σε όλα τα προβλήματα μας σας ζητούμε να πάρετε πίσω το δεύτερο σκέλος της ερώτησης σας και είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Σχόλιο του διαχειριστή: Οφείλουμε ως συνδικαλιστές των ΠΠΥ να είμαστε γνωστές των νόμων που διέπουν τον θεσμό των ΠΠΥ και να μην κάνουμε τα ίδια λάθη όπως έγινε με τις άδειες... έτσι και τώρα με τις σχολές... Αυτό φανερώνει εσκεμμένη πρόθεση για παρά πληροφόρηση και αποπροσανατολισμό για την ομογενοποίηση των ΠΠΥ.

Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2015

Διαμαρτυρία της ΕΠΠΥΕ στον Αν. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Πανούση Ιωάννη για Κυριακές – εξαιρέσιμες και νύχτες ΠΠΥ

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 359

Λάρισα,  6  Αυγούστου  2015   

ΠΡΟΣ : 1.  Αν. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ.  Πανούση  Ιωάννη
ΚΟΙΝ : 1.  Διευθυντή  Αν. Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Μαστρογίαννη Βασίλειο.
2.  Γενικό   Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας  κ. Μαυρόπουλο Αναστάσιο.

Θέμα: « Κυριακές – εξαιρέσιμες και νύχτες ΠΠΥ»

Αξιότιμε κ. Αν. Υπουργέ σύμφωνα με απαντητική επιστολή του Α.Π.Σ. που λάβαμε η οποία και σας κοινοποιήθηκε από το Α.Π.Σ. φαίνεται ξεκάθαρα πως όσοι βγαίνουν σε κανάλια και εφημερίδες και επισημαίνουν πως δεν υπάρχουν χρήματα ώστε οι Πενταετείς Πυροσβέστες να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες όπως και τις νύχτες είναι ένας μύθος .
Σύμφωνα με την απαντητική επιστολή που πήραμε για το έτος 2014 εγκρίθηκαν από το Υπουργείο σας 610.000,00 ευρώ για υπερωριακή απασχόληση. Από αυτά λοιπόν τα χρήματα μόνο οι 173.220,00 ευρώ ξοδεύτηκαν από το Α.Π.Σ. ένα ποσοστό δηλαδή περίπου στο 30% . Άρα εκεί που δεν υπάρχουν χρήματα για τους Πενταετείς το Υπουργείο σας επέστρεψε στο Υπουργείο Οικονομικών 436.780,00 ευρώ. Για εργασία κατά τις Κυριακές όπως και τις νύχτες το Υπουργείο σας εξασφάλισε 2.500.000,00 ευρώ και το έτος 2014 ξοδεύτηκαν 1.836.537,00 δηλαδή στο τέλος του 2014 επιστράφηκαν στο Οικονομικών 663.463,00 ευρώ.
Εμείς ως Ένωση επισκεφτήκαμε το Υπ. Οικονομικών για να ζητήσουμε επιπλέον χρήματα για όλα τα παραπάνω ώστε οι Πενταετείς να προσφέρουν περισσότερες υπηρεσίες προς τον Έλληνα πολίτη αλλά η απάντηση του Υπ. Οικονομικών ήταν πως αφού δεν μπορείτε να ξοδέψετε αυτά που σας δίνουμε δεν μπορείτε να ζητάτε και επιπλέον χρήματα.
Όπως καταλαβαίνετε λεφτά υπάρχουν , ανάγκες υπάρχουν  αλλά τα χρήματα για την υπεράσπιση της περιουσίας του Έλληνα πολίτη αλλά και της όμορφης Πατρίδας μας επιστρέφουν τέλους του έτους στο Υπ. Οικονομικών .
Όλα τα παραπάνω δεν είναι δημιουργική λογιστική αλλά απάντηση του Α.Π.Σ. αρ.πρωτ. 28272 Φ. 504.22/19-5-2015 η οποία και σας έχει κοινοποιηθεί από το Α.Π.Σ.

Αξιότιμε Υπουργέ όταν στο τέλος της αντιπυρικής περιόδου θα κάνετε τον απολογισμό σας υπολογίστε και πόσες εκτάσεις πλούσιας ελληνικής γης θα είχαν σωθεί αν ξοδεύομαι έστω και τα ελάχιστα που μπορεί και μας διαθέτει η πολύπαθη Πατρίδα μας.  

Τρίτη, 21 Ιουλίου 2015

"Όλες οι αλλαγές στο ασφαλιστικό"

Οι χαμηλόμισθοι με λίγα χρόνια ασφάλισης, όσοι βγαίνουν πρόωρα στη σύνταξη και οι ήδη συνταξιούχοι είναι οι τρεις κατηγορίες που θίγονται περισσότερο από τα πρώτα μέτρα της μεγάλης αλλαγής του Ασφαλιστικού, η οποία ξεκίνησε με τη ψήφιση του πολυνομοσχεδίου την Τετάρτη, συνεχίζεται με δεύτερο «πακέτο» την ερχόμενη εβδομάδα και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον ερχόμενο Οκτώβριο.

Οι ανατροπές - μειώσεις συντάξεων και αυξήσεις ορίων - «αγγίζουν» ακόμη και όσους είχαν υποβάλει από τις αρχές του 2015 αίτηση για να συνταξιοδοτηθούν. Και όλες έχουν στόχο να μειώσουν τη συνταξιοδοτική δαπάνη και τη συμμετοχή του κράτους στη χρηματοδότηση του Ασφαλιστικού ελλείψει... χρημάτων.
Οι αλλαγές για τους ασφαλισμένους
1. Σε όλους όσοι συνταξιοδοτούνται μετά τις 30 Ιουνίου 2015, θα δίδεται η σύνταξη που αναλογεί στις εισφορές οι οποίες έχουν καταβληθεί. Το συγκεκριμένο μέτρο καταργεί τα κατώτατα - εγγυημένα από το κράτος κατώτατα όρια, μειώνει έως 45% τα ποσά των συντάξεων για όσους έχουν 15-20 χρόνια ασφάλισης και χαμηλές αποδοχές και ακυρώνει τους σχεδιασμούς παλαιών ασφαλισμένων που σχεδίαζαν να λάβουν έξτρα εισόδημα με μια δεύτερη σύνταξη 15ετίας. Μετά την συμπλήρωση του 67ου έτους, θα χορηγείται πάντως το πλήρες ποσό της κατώτατης εγγυημένης σύνταξης, ενώ όσοι συνταξιοδοτούνται με 40 έτη ασφάλισης στα 62 θα λαμβάνουν κανονικά το έξτρα εγγυημένο ποσό.
2. Αλλάζει αναδρομικά από το... 2011 ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων -με την πρόβλεψη καταβολής αναλογίας της βασικής σύνταξης των 360 ευρώ, δηλαδή χαμηλότερων ποσών σε σχέση με ό,τι ίσχυε έως τώρα -ακόμη και για όσους και όσες έχουν υποβάλει φέτος αίτηση συνταξιοδότησης! Οσοι έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε ταμείου έως τις 31/12/2010 και υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης μετά την 1/1/2015 θα λαμβάνουν δύο τμήματα σύνταξης.
Ένα με βάση τα ποσοστά και τις συντάξιμες αποδοχές ή ασφαλιστικές κατηγορίες που ίσχυαν για τον χρόνο ασφάλισης έως το 2010 και
δεύτερο τμήμα με χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης και αναλογία της βασικής σύνταξης για τον χρόνο ασφάλισης από την 1/1/2011.
3. Τα προβλεπόμενα μέχρι 30 Ιουνίου 2015 χαμηλότερα από το 62ο και 67ο όρια ηλικίας συνταξιοδότησης θα αυξάνονται κατά έξι μήνες ανά έτος, ξεκινώντας από 1η Ιουλίου 2015, φτάνοντας μέχρι και το έτος 2022 (η σχετική διάταξη αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα στη Βουλή). Σε όσες περιπτώσεις δεν προβλέπεται όριο ηλικίας, η μεταβατική προσθήκη του εξαμήνου ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου 2016 με όριο ηλικίας το 58ο έτος, εφόσον ο ασφαλισμένος βγαίνει στη σύνταξη με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση με όριο ηλικίας το 55ο έτος.
4. Επιπλέον, κατά το χρονικό διάστημα αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, επιβάλλεται μείωση του ποσού σύνταξης κατά 16% μηνιαίως και μέχρι τη συμπλήρωση του διαμορφούμενου, κατά περίπτωση προβλεπόμενου νέου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης (θα παύει να χορηγείται μειωμένη η σύνταξη όταν συμπληρώνεται το κατά περίπτωση ηλικιακό όριο). Από 1/1/2023 θα ισχύουν ως όρια για πλήρη σύνταξη τα 40 χρόνια ασφάλισης (ή 12.000 ημέρες ασφάλισης) και το 67ο έτος με 15 έτη (ή 4.500 ημέρες ασφάλισης) και για τη μειωμένη τα 62 με 15 έτη (ή 4.500 ημέρες ασφάλισης).
Από την αύξηση των ορίων εξαιρούνται: Οι υπαγόμενοι σε καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, καθώς και ασφαλισμένοι απασχολούμενοι σε ορυχεία, λιγνιτωρυχεία και υπόγειες στοές, οι μητέρες παιδιών που είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, οι σύζυγοι, γονείς και αδελφοί αναπήρων και οι ασφαλισμένοι ανάπηροι που καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του νόμου 612/77 (τυφλοί, παραπληγικοί κ.α.). Οσοι έχουν θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι 30 Ιουνίου 2015 (έχουν τον χρόνο ασφάλισης ο οποίος απαιτείται και τα όρια ηλικίας όπου αυτά προβλέπονται).
5. Αυξομειώσεις αναμένονται στο ύψος των εισφορών (μειώσεις σε ΔΕΚΟ, τράπεζες, σύνδεση με το πραγματικό εισόδημα για τους αυτοαπασχολούμενους και αυξήσεις για τους αγρότες). συμπαρασύροντας τις παροχές, περιλαμβανομένων και των εφάπαξ.
Οι αλλαγές για τους συνταξιούχους
1 Αυξάνονται από την 1η Ιουλίου 2015 (από 4% σε 6%) οι εισφορές υγειονομικής περίθαλψης που παρακρατούνται από τις κύριες συντάξεις και επιβάλλεται εισφορά 6% υπέρ υγειονομικής περίθαλψης και στις καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις. Ακόμη και ένας χαμηλοσυνταξιούχος θα χάσει, εμμέσως, πάνω από μια επικουρική σύνταξη.
2 «Ανοικτό» παραμένει το ενδεχόμενο οριζόντιων περικοπών στις επικουρικές αν δεν βρεθούν έως τον Οκτώβριο δημοσιονομικά ισοδύναμα για να μην εφαρμοστεί η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος.
3 Δρομολογείται η κατάργηση του ΕΚΑΣ έως το τέλος του 2019 (νωρίτερα θα περικοπεί από όσους έχουν υψηλότερα εισοδήματα).
Οι αλλαγές στα Ταμεία
Εντάσσονται υποχρεωτικά αναδρομικά από την 1/1/2015 στο ΕΤΕΑ όλα τα επικουρικά ταμεία. «Παγώνει» στα φετινά επίπεδα η κρατική χρηματοδότηση των Ταμείων έως το 2021. Ο περιορισμός αυτός, σε συνδυασμό με την υποχρέωση της κυβέρνησης να βρει δημοσιονομικά ισοδύναμα για την ακύρωση δικαστικών αποφάσεων, δημιουργεί μεγάλες αβεβαιότητες για τη χρηματοδότηση των συντάξεων και σε πολλούς τη βεβαιότητα ότι θα έρθουν και άλλα μέτρα.
Τον Οκτώβριο αποφασίζονται οι ενοποιήσεις όλων των Ταμείων κύριας ασφάλισης και των κανόνων υπολογισμού των συντάξεων για τον χρόνο ασφάλισης έως το 2010 (κάθε Ταμείο έχει δικές του καταστατικές διατάξεις), καταργήσεις κοινωνικών πόρων κ.ά.
Πόσο μειώνονται τα κατώτατα όρια συντάξεων (χορήγηση μόνο του οργανικού ποσού, με βάση τις εισφορές, έως την ηλικία των 67 ετών)
Στο ΤΕΒΕ
Με 15ετία στην 6η ασφαλιστική κατηγορία θα καταβάλλεται σύνταξη 420 ευρώ αντί 640 ευρώ έως σήμερα
Στο ΙΚΑ
Με 4.500 ημέρες ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές 700 ευρώ, θα καταβάλλεται σύνταξη 315 ευρώ αντί 486 ευρώ
Με 20 έτη ασφάλισης και 500 ευρώ αποδοχές, η σύνταξη που αναλογεί είναι 297 ευρώ και με αποδοχές 700 ευρώ, 352 ευρώ
Μειώσεις θα γίνουν αντίστοιχα και στα εγγυημένα απο το κράτος ποσά των αναπηρικών και των συντάξεων χηρείας αν δεν υπάρξει αντίθετη πρόβλεψη
Παραδείγματα περιορισμού πρόωρης συνταξιοδότησης
• Ασφαλισμένος με 10.500 ημέρες ασφάλισης το 2011 που θα «έβγαινε» σε ηλικία 58 ετών και φέτος είναι 54 ετών θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί χωρίς πέναλτι (-16% στο ποσό της μηνιαίας σύνταξης) όταν γίνει 60 ετών καθώς το ηλικιακό όριο θα αυξάνεται ως εξής:
Την 1/7/2015 θα ισχύει όριο 58,5
Την 1/7/2016 το όριο θα είναι 59
Την 1/7/2017 στα 59,5
Την 1/7/2018 στα 60
• Ασφαλισμένος που μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί με 35ετία ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και σήμερα είναι 55 ετών δεν θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί χωρίς πέναλτι αν δεν φτάσει σε ηλικία 59 ετών αφού θα αυξάνεται κατά ένα 6μηνο το ηλικιακό όριο που τίθεται από την 1/1/2016 στα 58 και θα διαμορφωθεί ως εξής:
Την 1/1/2016 στα 58
Την 1/1/2017 στα 58,5
Την 1/1/2018 στα 59
Αν «βγει» το 2018 σε ηλικία 58 ετών, θα χάσει το 16% από τη σύνταξη που θα ελάμβανε. Με βάση το σχέδιο που επεξεργάστηκε η κυβέρνηση μόλις γίνει 59 ετών θα αρχίσει να λαμβάνει κανονικά τη σύνταξη χωρίς την περικοπή.
Μείωση από 1/7/2015 κύριων και επικουρικών συντάξεων μετά τις νέες εισφορές για υγειονομική περίθαλψη.
Χαμηλοσυνταξιούχος που λαμβάνει την κατώτατη σύνταξη των 486 ευρώ και επικουρική 236 ευρώ πληρώνει σήμερα εισφορά 4% στην επί της κύριας σύνταξης για ασθένεια (19,45ευρώ). Από την 1η Ιουλίου θα πληρώνει 29,16 ευρώ + 14,16 ευρώ, συνολικά 43,32 ευρώ ή επιπλέον 23,87 ευρώ το μήνα και 286,44 ευρώ το χρόνο.
Μείωση ποσού για νέο (ΑΠΟ 1/1/2015) συνταξιούχο με τη χορήγηση βασικής και αναλογικής σύνταξης
Ασφαλισμένος με 35ετία και μισθό 1.500 ευρώ έως το 2010 και 1.100 ευρώ από 2011-2015, θα λάβει μεικτή σύνταξη 1.030 ευρώ αντί 1.069 ευρώ που θα ήταν αν υπολογιζόταν με βάση όσα ίσχυαν πριν από τη ψήφιση του πολυνομοσχεδίου.
Ποιες κατηγορίες ασφαλισμένων δεν επηρεάζονται από την κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων

Οι κατηγορίες ασφαλισμένων που δεν επηρεάζονται από τις προωθούμενες ανατροπές στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις είναι:
Όσοι και όσες έχουν θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι 30 Ιουνίου 2015. Η σχετική διάταξη προβλέπει ότι «θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι 30 Ιουνίου 2015 λόγω ικανοποίησης των προϋποθέσεων του χρόνου ασφάλισης ο οποίος απαιτείται και των ορίων ηλικίας (όπου αυτά προβλέπονται) δεν θίγονται και δύνανται να ασκηθούν οποτεδήποτε». Θεμελιωμένο δικαίωμα υφίσταται όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώνει τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης και το όριο ηλικίας (όπου αυτό προβλέπεται) που απαιτούνται για τη συνταξιοδότησή του. Το θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε και ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει εργαζόμενος.Οι υπαγόμενοι σε καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων καθώς και ασφαλισμένοι απασχολούμενοι σε ορυχεία, λιγνιτωρυχεία και υπόγειες στοές.Οι μητέρες παιδιών που είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία.Οι σύζυγοι, γονείς και αδελφοί αναπήρων.Οι ασφαλισμένοι ανάπηροι που καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του Νόμου 612/77.Σύμφωνα με την προωθούμενη διάταξη, από 1ης Ιανουαρίου 2023 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ώστε ο ασφαλισμένος να πάρει σύνταξη διαμορφώνονται ως εξής:
Για πλήρη σύνταξη γήρατος χρειάζεται για οποιαδήποτε κατηγορία ασφαλισμένων η συμπλήρωση του 62ου έτους με 40 χρόνια ασφαλιστικού βίου (ή 12.000 ημέρες ασφάλισης) και το 67ο έτος με 15 έτη (ή 4.500 ημέρες ασφάλισης).Για μειωμένη σύνταξη γήρατος, για όλους τους ασφαλισμένους χρειάζεται η συμπλήρωση του 62ου έτους ηλικίας με 15 έτη (ή 4.500 ημέρες ασφάλισης).Τα προβλεπόμενα μέχρι 30 Ιουνίου 2015 χαμηλότερα από τα παραπάνω όρια ηλικίας συνταξιοδότησης θα προσαρμοστούν σταδιακά και, συγκεκριμένα, θα αυξηθούν κατά 6 μήνες ανά έτος, ξεκινώντας από 1η Ιουλίου 2015 φτάνοντας μέχρι και το 2022.

Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2015

"Grexit από τον κακό εαυτό μας"

Του Γιάννη Πανούση
Άδειο σακάκι στης καρέκλας τη ράχη.
Ποιος ήρθε, ποιος έφυγε
τί μένει;
Αντ. Μακρυδημήτρης, Το σακάκι
Η δαμόκλεια «πολιτική ηθική» και «καθαρότητα» των μη-ευρωπαϊστών αριστερών μελών του ΣΥΡΙΖΑ σκόρπισε εν μία νυκτί σε μια προφανώς αντι-δεοντολογική, αντι-ηγετική και εν τέλει τυφλή ανυπακοή στην ίδια τη λαϊκή εντολή (που τόσο την επικαλούνται όταν τους βολεύει).
Το 80% του ελληνικού λαού θέλει να μείνει στο ευρώ αλλά κάποιοι λουδίτες σχεδιάζουν «επανάσταση» επί άλλου πλανήτη.
Παρασυρμένοι από καλοβολεμένους, βαθιά συστημικούς διανοούμενους της Ευρώπης και των ΗΠΑ αλλά κι από τη διπολική διαταραχή και την υφέρπουσα κατάθλιψη ενός λαού που τώρα συνειδητοποιεί ότι δεν είναι περιούσιος, ορισμένοι αυτοαναγορεύονται σε ντεσπεράντος εσωστρεφούς ιδεοληπτικής αυταρέσκειας.
Σαν τις ρώσικες μπαμπούσκες είναι (απο)κλεισμένοι μέσα στα μαρξικά τσιτάτα, που είναι κλεισμένα μέσα στην προ-παγκοσμιοποίησης εποχή, που είναι κλεισμένα σε κορώνες αμφιθέατρου, που είναι κλεισμένα σε συσχετισμούς κουκιών και τάσεων, που είναι κλεισμένα σε…
Τί επικαλούνται ως έσχατο επιχείρημα; Την υπερηφάνεια του λαού.
Αναρωτιέμαι αν η εθνική (και η προσωπική) αξιοπρέπειά τους δεν είχε καθόλου θιγεί την εποχή της αστακομακαρονάδας, της ανομίας, της ατιμωρησίας, των λαμογιών, της εύκολης ζωής, της αναξιοκρατίας;
Τώρα αντιληφθήκανε ότι ζούσαμε (κι ευημερούσαν μερικοί ακόμα και «συνοδοιπόροι») ως τριτοκοσμική χώρα κι ότι αυτός ο τρόπος δεν είναι συμβατός με τη σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία;
Εξακολουθούμε να θέλουμε να είμαστε και «αριστεροί» αλλά να παίρνουμε φακελάκι, και οικολόγοι αλλά να χτίζουμε αυθαίρετο, και συνειδησιακά ανεξάρτητοι αλλά να «ρουφάμε» το Κράτος.
Δεν υπάρχει σωτηρία. Ούτε προς τα μπρος ούτε προς τα πίσω. Μόνο προς τα «μέσα» μπορεί να γίνει το θαύμα. Να ανα-γνωρίσουμε τον κακό εαυτό μας, να τον αλλάξουμε, να πείσουμε εαυτούς και αλλήλους πως δεν υπάρχει πλέον ο παλαιός έλληνας, ότι η Δημοκρατία έχει κανόνες και όρια, ότι η ιδεοληψία δεν είναι τρόπος διακυβέρνησης.
Κι όλα αυτά πρέπει να συμβούν πολύ γρήγορα.
Γιατί πίσω από την πόρτα της Ιστορίας δεν κρύβεται κάποιος «δόλιος αλλοδαπός» αλλά η εθνική καταστροφή. Αν κάτι τέτοιο αφήσουμε να γίνει τότε πια δεν θα υπάρχουν νικητές και νικημένοι, μνημονιακοί και αντιμνημονιακοί αλλά μόνον το Χάος.
Ένα Χάος για το βάθος και το σκότος του οποίου θα είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι, αλλά αυτό δεν θάχει καμία σημασία.

Υ. Γ.: Πότε θα πάψουν οι αριστεροί να δολοφονούν την Αριστερά στο όνομα της «καθαρής αριστεροσύνης»; (που μόνον ορισμένοι – εξ επιφοιτήσεως του Μαρξ; – κατέχουν).

Καθηγητής Γιάννης Πανούσης.
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ http://www.anoixtoparathyro.gr 

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2015

"Η ΕΠΠΥΕ παραβρέθηκε στο Συνέδριο της ΕΑΠΣ στην Λάρισα"

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 355

Λάρισα,  1  Ιουλίου  2015   


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

Η Ένωση μας παραβρέθηκε στο Συνέδριο της ΕΑΠΣ στην Λάρισα. Στον χαιρετισμό  του Πρόεδρου μας Γιώργου Καστανίδη τονίστηκαν η πάγιες θέσης της Ένωσης μας και αυτές είναι ότι  όσοι από τους Π.Π.Υ. έχουν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης στο Π.Σ. βάση του Ν.3938/2011 άρθρο 15 θα πρέπει να ενταχθούν πλήρως ως πυροσβεστικό προσωπικό, με τα ίδια ασφαλιστικά και μισθολογικά δικαιώματα, με κατάργηση των αντίστοιχων θέσεων ΠΠΥ και την αντίστοιχη σύσταση θέσεων Πυροσβεστών Γ.Υ. Όσο δε για τους υπόλοιπους συναδέλφους από τους Π.Π.Υ. που δεν έχουν τα τυπικά ανωτέρω προσόντα να ενταχτούν σε ειδικό μισθολόγιο με προσωποπαγείς θέσεις μέχρι συνταξιοδότησης.  

Τόνισε ότι η ομογενοποιήση των Πενταετών Πυροσβεστών είναι ένα δίκαιο αίτημα στα 17 χρόνια παρουσίας μας στην πρώτη γραμμή για την ασφάλεια του Έλληνα πολίτη στα πάσης φύσεως συμβάντα που έχουμε ενεργήσει. Ήρθε η ώρα αυτό το πρόβλημα που ταλανίζει την εύρυθμη λειτουργιά του ΠΣ επιτέλους να κλείσει. Η Ένωση μας  βρίσκεται  στην πρώτη γραμμή με προτάσεις και για τους 4000 πενταετής πυροσβέστες που εκπροσωπούμε. Το  ζητούμενο πλέων είναι η πολίτη ηγεσία και η Κυβέρνηση να κάνει το αυτονόητο, να εφαρμόσει τις προεκλογικές της δεσμεύσεις.  

Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καστανίδης   Γεώργιος                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
Τηλ.6973844020                                                                  Τηλ.6973774868

Τηλ.*787676                                                                        Τηλ.*774868

Δήλωση Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου

O Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος έκανε σήμερα την ακόλουθη δήλωση: "Οι στιγμές που ζούμε είναι ίσως οι κρισιμότερες στην πορεία του Έθνους μας, μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι ώρες ευθύνης για όλους μας. Για κάθε θεσμό σε αυτή τη χώρα, για τα κόμματα, για την Εκκλησία, για κάθε Έλληνα και Ελληνίδα χωριστά...
Πάνω όμως από το καθετί και από τον καθένα υπάρχει η πατρίδα.
Μας ενώνει όλους η αγάπη γι’ αυτόν τον τόπο.
Η αγωνία για το παρόν και το μέλλον του.
Δεν μας χωρίζει τίποτε.
Γι’ αυτό και δεν πρέπει να επιτρέψουμε το δηλητήριο του διχασμού να στάξει στις ψυχές μας.
Θα πρόκειται για έγκλημα σε βάρος των επόμενων γενεών.
Στα παιδιά μας οφείλουμε να εγγυηθούμε μία Ελλάδα της ανάπτυξης και της προόδου.
Μία Ελλάδα που θα προχωρά με αυτοπεποίθηση και σιγουριά μπροστά, σάρκα από τη σάρκα του στενού πυρήνα της κοινής ευρωπαϊκής μας οικογένειας.
Ας μην διακινδυνεύσουμε κατακτήσεις που με μόχθο οι οραματιστές αυτού του τόπου κέρδισαν.
Και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο”.

Κυριακή, 21 Ιουνίου 2015

Ενημέρωση μελών για το «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» από την ΕΠΠΥΕ

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 345
 
 
 
 
Λάρισα,  21  Ιουνίου  2015   
 
 
 
Ενημέρωση μελών για το «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ»

Συνάδελφοι άρχισε η κατάθεση των δηλώσεων «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ»  από τις 15/06/2015 έως 30/09/2015 και οι τρόποι υποβολής της δήλωσης είναι οι εξής: 
 
1)  Αυτοπροσώπως
2) Ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή
3) Δια αντιπροσώπου (απαραίτητη η προσκόμιση εγγράφου εξουσιοδοτήσεως)
4) Με υπηρεσιακή αλληλογραφία.
 
Αν  κάποιος συνάδελφος επιλέξει κάποιον από τους  παραπάνω τρεις τρόπους υποχρεούται να υποβάλλει φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης ή αποστολής στην Υπηρεσία του.  Οι  δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των υπόχρεων προσώπων υποβάλλονται και  ελέγχονται στον εποπτεύοντα την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και από  εισαγγελικό λειτουργό της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών.
Η μη υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης υπόκειται σε ποινικές κυρώσεις. 
 
Συνάδελφοι σας  εφιστούμε την προσοχή τόσο στα ανωτέρω που παραθέσαμε όσο και στην κατάθεση των απαραιτήτων δικαιολογητικών που απαιτούνται δεδομένου μιας και η δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποβάλλεται για όλο το σύνολο των  πυροσβεστικών υπαλλήλων για πρώτη φορά. 
 
Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καστανίδης   Γεώργιος                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
Τηλ.6973844020                                                                Τηλ.6973774868
Τηλ.*787676                                                                        Τηλ.*774868