Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012

Διευκρινιστική περί Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης

Π.Δ 124/2003, άρθρο 1, παράγραφος 2:
"α. Να είναι Έλληνες πολίτες ή ομογενείς.
β. Να έχουν ηλικία:
(1) Oι υποψήφιοι για την Κατηγορία A’ συμπληρωμένο το 18ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 50ο. Το όριο ηλικίας δεν ισχύει καθώς τροποποιήθηκε με το π.δ 121/2007
(2) Οι υποψήφιοι για την Κατηγορία B’ συμπληρωμένο το 21ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 55ο. Το όριο ηλικίας δεν ισχύει καθώς τροποποιήθηκε με το π.δ 121/2007
(3) Οι υποψήφιοι για την Κατηγορία Γ’ συμπληρωμένο το 18ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 40ο. Το όριο ηλικίας δεν ισχύει καθώς τροποποιήθηκε με το π.δ 121/2007
(4) Oι υποψήφιοι για την Κατηγορία Δ’ συμπληρωμένο το 18ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 55ο. Το όριο ηλικίας δεν ισχύει καθώς τροποποιήθηκε με το π.δ 121/2007
γ) Να έχουν σωματική και ψυχική υγεία, σύμφωνα με τα ισχύοντα για την κατάταξη των μονίμων πυροσβεστών (Π.Δ. 133/2002).
δ. Να μην έχουν καταδικαστεί για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήματος ή πλημμελήματος για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών. O όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη με αναστολή και ποινικό σωφρονισμό. Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη δια βουλεύματος, μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά κατάταξης, αλλά δεν προσλαμβάνονται αν μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης πρόσληψης δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητο αθωωτικό βούλευμα ή απόφαση"
Σ.Δ. Έκανα ένα λάθος και έγραψα κακώς για 180 ενώ είναι 142 οι εποχικοί συνάδελφοι που έχουν διαγραφεί από  το ΦΕΚ  ως  ΠΠΥ. Τα γιώτα των εποχικών δεν μπορούν να βγουν βάση του ΠΔ 124/2003 και ΠΔ 121/2007 γιατί όπως βλέπετε δεν προβλέπετε ως κριτήριο κατάταξης πουθενά η στρατιωτική ικανότητα άρα τίθονται πολλά ερωτήματα γιατί έγινε αυτή η κίνηση. Αναμένουμε…