Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2012

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Συνάδελφοι Συμβασιούχοι Πυροσβέστες για τις Υπεύθυνες Δηλώσεις που Υπογράφετε !!!


Συνάδελφοι,
οι περισσότεροι σήμερα προσέρχεστε στις υπηρεσίες σας για να υπογράψετε την σύμβαση εργασίας για την αντιπυρική περίοδο.
Μαζί με την Υπεύθυνη Δήλωση για το αν υπάρχει αλλαγή στην οικογενειακή σας κατάσταση, σας δίδεται να υπογράψετε μια ακόμα.
Η δεύτερη αυτή δήλωση αναφέρει ότι δεν έχετε κολλήματα και αποδέχεστε όσα που αναφέρονται στο Π.Δ 124/2003 στο άρθρο 1 παρ. 2 εδάφ. δ και στο άρθρο 2 παρ. 2 εδάφιο ε !!!

Π.Δ 124/2003 ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 ΕΔΑΦΙΟ δ
(Προσόντα υποψηφίων)

"Να μην έχουν καταδικαστεί για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήματος ή πλημμελήματος για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Ο όρος "κακούργημα" περιλαμβάνει και την καταδίκη με αναστολή και ποινικό σωφρονισμό.
Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη δια βουλεύματος, μπορούν να υποβάλουν δικαιολογητικά κατάταξης, αλλά δεν προσλαμβάνονται αν μέχρι τον χρόνο έκδοσης της απόφασης πρόσληψης δεν έχει εκδοθεί αθωωτικό βούλευμα ή απόφαση."

Π.Δ 124/2003 ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡ. 2 ΕΔΑΦΙΟ ε
(Ανακοίνωση πρόσληψης - δικαιολογητικά)

"Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, ότι έχουν όλες τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα από την προκήρυξη προσόντα.
Αν η δήλωση αυτή είναι ψευδής ή ανακριβής, ως προς οποιαδήποτε στοιχεία, εκτός των ποινικών ευθυνών, η σύμβαση εργασίας είναι αυτοδίκαια άκυρη και η πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά και αζημίως"

Όπως σαφώς καταλαβαίνετε αυτό σημαίνει ότι ΘΑ ΖΗΤΗΘΟΥΝ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ !!!
ΠΡΟΣΟΧΗ λοιπόν διότι αν κάποιος έχει ποινικό μητρώο και υπογράψει την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥ ΔΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ "ΚΑΘΑΡΟΣ" με τον έλεγχο που θα γίνει και την διαπίστωση ότι αυτό είναι ΨΕΥΔΕΣ τότε θα διωχθεί από την Υπηρεσία και ΠΟΙΝΙΚΑ !!! (άρθρο 2 παρ.2ε)