Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018

«Πριν ο αλέκτωρ λαλήσει τρις»


«Πριν ο αλέκτωρ λαλήσει τρις»  ήρθε με ανακοίνωση «παραπληροφόρησης» το γνωστό «σωματίδιο»… «εμείς τα κάναμε όλα»…και δημοσίευσε και καλά την ΚΥΑ.

Σύντομα θα δημοσιευθεί η κανονική και θα κάνουμε συγκρίσεις με τα γραφόμενα σας…

«Κοντός ψαλμός αλληλούια…»

Τρέξτε και πιστέψτε τους «ανυπάρκτους…»  

Τα σεβη μου