Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018

«Ενημέρωση μελών από την ΕΠΠΥΕ»


Λάρισα, 30 Μαρτίου 2018Θέμα: «Ενημέρωση μελών»Το πρώτο Προεδρικό Διάταγμα πήγε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Όπως ορίζει ο Νόμος, αφορά  την αλλαγή των οργανικών θέσεων από πενταετών σε μονίμων. Στην  συνέχεια, μετά την υπογραφή θα πάει στο  ΣΤΕ,  και αφού επιστρέψει  μαζί   με το Δεύτερο Προεδρικό Διάταγμα, που  αναγράφει τα ονόματα από τους 2162 πλέον μόνιμους πυροσβέστες , θα πάει για υπογραφή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στην συνεχεία στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.  


Παρακολουθούμε  την όλη διαδικασία και για όποια νεότερη εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε.
Σχόλιο του διαχειριστή: Σίγουρα το ήξερες και αυτό νούμερο ένα «λαγέ» … «Μάρθα βουρτση»…καθώς και ο έτερος «λαγός» διπλά σου…και φυσικά το παρακολουθείτε…χα…χα…