Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2018

«Έκκληση για αίμα»
Έκκληση για αίμα σε συνάνθρωπο μας στην Θεσσαλονίκη.  
Το όνομα του είναι Αθανασίου Αθανάσιος του Γεώργιου και βρίσκεται στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης.