Σάββατο, 19 Ιουλίου 2014

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ για επιλαχόντες ΠΠΥ.Σ.Δ.  Εγώ δεν θα καλωσορίσω…  αυτούς  που μπήκαν … και μπαίνουν χωρίς να έχουν το δικαίωμα… εκ΄ του νόμου, βλέπε μνημόνιο και έκδοση ΦΕΚ…  Θα τους καλωσόριζα αφού πρώτα  τηρούνταν τα νόμιμα και έμπαιναν αυτοί που έχουν το δικαίωμα αυτό.