Δευτέρα, 7 Μαΐου 2018

«Ενημέρωση μελών από την ΕΠΠΥΕ»


Λάρισα 07 Μαΐου 2018 

Θέμα: «Ενημέρωση μελών»

«Το πρώτο από τα τρία συνολικά Π.Δ. που θα εκδοθούν.»