Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

«Νεότερη ενημέρωση μελών από την ΕΠΠΥΕ»

Λάρισα 10 Μαΐου 2018


Θέμα: «Νεότερη ενημέρωση μελών»Σας ενημερώνουμε ότι το  Π.Δ. που αναμένουμε (ονόματα, σειρά  αρχαιότητας) έχει αριθμό ΚΑΔ  27098 και αναμένουμε την έκδοση του από το τυπογραφείο.