Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2014

Οι ομιλίες στην βουλή όλων των Προέδρων.
ΣΔ. Οι ομιλίες στην βουλή όλων των Πρόεδρων των συνδικαλιστικών φορέων του πυροσβεστικού σώματος. Χωρίς ταμπέλες για αποκλειστικότητες…