Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014

Οι θέσεις της ΕΠΠΥΕ στην Βουλή των Ελλήνων'

ΥΓ. Σήμερα στην δεύτερη συνεδρίαση των φορέων και οι πέντε συνδικαλιστικοι φορείς του σώματος εκφράστηκαν υπέρ της ομογενοποιησης.